col·laboradors professionals

Instituto del sueño, trastornos sueño, tratamiento sueño, insomnio, apnea, clínica del sueño

Pediatria

 • Un 30% dels nens pateixen d’insomni infantil.
 • Un 10-12% dels nens ronquen i un 2-3% d’aquests presenten apnees.
 • La manca d’hores de son i uns hàbits de son inadequats es relacionen amb disfuncions cognitives i conductuals, baix rendiment escolar, dificultats en l’atenció i l’alerta, retard del desenvolupament i conductes desafiants.
 • Altres comorbiditats mèdiques associades son la obesitat, la diabetis i hipertensió.
 • Cal realitzar un diagnòstic i tractament prematurs d’aquestes patologies del son a fi de minimitzar les conseqüències associades en els nens.
Patologies Associades
 • Insomni infantil (dificultat per iniciar o mantenir el son amb despertars durant la nit).
 • Parasomnies (terrors nocturns, bruxisme, malsons…).
 • Enuresi.
 • Roncs i apnees del son.
 • Síndrome de cames neguitoses.
 • Trastorns del ritme circadià.

A l’Institut del son tractem l’insomni infantil mitjançant tècniques conductuals adaptades a l’edat dels nens i les inquietuds dels pares.

Medicina de familia

La majoria de la població pateix de privació de son.
Aquest fer pot comportar:

 • Disminució de les capacitats cognitives i atencionals.
 • Major risc de patir trastorns de l’estat d’ànim, o altres trastorns psiquiàtrics.
 • Major probabilitat de patir un accident cardiovascular.
 • Major probabilitat de desenvolupar obesitat o diabetis.
 • Una disfunció del sistema immune.
 • Major risc de mortalitat.

Augmentar la qualitat i la quantitat de son afavoreix la millora de símptomes psicosocials associats així com pot prevenir l’aparició de patologies cròniques o millorar les conseqüències de les mateixes.

Patologies Associades
 •  Insomni (dificultat per iniciar o mantenir el son amb despertars durant la nit).
 • Privació crònica de son.
 • Roncs i apnees del son.
 • Síndrome de cames neguitoses.
 • Trastorns del ritme circadià: treballadors a torns o nocturns.
 • Hipersòmnies: somnolència diürna.
 • Narcolepsia.

A l’Institut del son tenim programes adaptats a les diferents necessitats personals dels pacients:

 • Tractament de l’insomni mitjançant tècniques no farmacològiques.
 • Tractaments dels roncs i de l’apnea del son.
 • Programa d’adaptació al CPAP i tractaments alternatius.
 • Programa de son saludable.
 • Programa de gestió de l’estrès.
 • Programa per a treballadors a torns o nocturns.
 • Tractament de les alteracions del son en patologies cròniques.

Cardiologia

La prevalença del Síndrome d’apnea del son (SAOS) és del 5% en la població general.
El SAOS és un factor de risc de malalties cardiovasculars com la hipertensió arterial sistèmica, la cardiopatia sistèmica i malaltia vascular cerebral. També s’ha relacionat amb la hipertensió arterial pulmonar, arítmies, mort súbita durant el son i insuficiència cardíaca.

Una ràpida identificació i un tractament eficaç del SAOS son mesures efectives en la prevenció primària i secundària de les principals patologies cardiovasculars i per reduir la morbimortalitat associada a aquestes patologies.

Patologies Associades
 • Roncopatia benigna.
 • Síndrome d’apnea obstructiva del son.

A l’Institut del son utilitzem dispositius de diagnòstic de darrera generació amb connexió sense fils que donem més independència al pacient la nit de la prova.

El metge de referència estarà en tot moment informat de les proves, resultats i tractament que se li realitzen al seu pacient.

Otorrinologia

La prevalença del Síndrome d’apnea del son (SAOS) és del 5% en la població general.
Un 10-12% dels nens ronquen i un 2-3% d’aquests presenten apnees.

En la patogènesis del SAHS infantil influeixen factors anatòmics i factors funcionals, per tant és essencial una exploració bàsica del àrea ORL.

Igualment, la adenoidectomia/adenoamigdalectomia sol ser el tractament d’elecció en la majoria de les situacions amb una milloria del 75%.

En adults, l’exploració de la via respiratòria alta és important per una correcta avaluació del pacient. Un 30% dels pacients explorats presenten alteracions en la regió, desviacions septals, poliposis i hipertrofies adenoidees son les més rellevants.

El tractament quirúrgic pot ser una opció terapèutica en aquests casos o en casos de no adhesió a altres tractaments.

Patologies Associades
 • Roncopatia benigna.
 • Síndrome d’apnea obstructiva del son.

A l’Institut del son utilitzem dispositius de diagnòstic de darrera generació amb connexió sense fils que donem més independència al pacient la nit de la prova.

El metge de referència estarà en tot moment informat de les proves, resultats i tractament que se li realitzen al seu pacient.

Endocrinologia

S’ha descrit una relació directa entre el SAOS i la Síndrome metabòlica, que és una constel·lació que inclou obesitat, resistència a la insulina, diabetis tipus II, hipertensió i dislipèmia.

Dormir poc o dormir fora dels horaris habituals també afecta negativament en el metabolisme de la glucosa. Per tant, dormir les hores necessàries i d’una forma eficaç prevé l’obesitat i ajuda els tractaments per perdre pes ja que disminueix la sensació de gana i augmenta el consum energètic durant la nit.

L’insomni és un símptoma de l’hipertiroïdisme i la somnolència diürna ho és de l’hipotiroïdisme.
Per tant aquests pacients han de tenir controlada la seva patologia per poder gaudir una bona qualitat de son.

Patologies Associades
 • Roncopatia benigna.
 • Síndrome d’apnea obstructiva del son.
 • Trastorns del ritme circadià (treballadors a torns o nocturns).
 • Insomni.

A l’Institut del son utilitzem dispositius de diagnòstic de darrera generació amb connexió sense fils que donem més independència al pacient la nit de la prova.

El metge de referència estarà en tot moment informat de les proves, resultats i tractament que se li realitzen al seu pacient.

Ginecologia

Les diferents etapes hormonals de la dona (cicle menstrual, embaràs i menopausa) presenten símptomes i alteracions específiques en el seu son.

L’insomni i el SPI son més freqüents en dones degut a una major prevalença dels factors de risc. La somnolència excessiva diürna, present en un 20% de les dones, molt sovint està associada a trastorns de l’estat d’ànim.

Durant l’embaràs solen aparèixer trastorn del son que calen diagnosticar i tractar com són el Síndrome de cames neguitoses, l’apnea obstructiva del son i l’insomni.
El Síndrome de l’apnea obstructiva del son és més prevalent en els homes amb una incidència de 1:2 -1:3 tot i que després de la menopausa la incidència entre ambdós sexes arriba a igualarse (4-5%).

Patologies Associades
 • Roncopatia benigna.
 • Síndrome d’apnea obstructiva del son.
 • Trastorns del ritme circadià (treballadors a torns o nocturns).
 • Insomni.
 • Síndrome de cames neguitoses.
 • Parasòmnies (malsons, bruxisme…).

A l’Institut del son utilitzem dispositius de diagnòstic de darrera generació amb connexió sense fils que donem més independència al pacient la nit de la prova.

Assessorem als pacients dels dispositius de tractament més innovadors i de màxim confort ajudant a millorar l’adhesió al tractament.
El metge de referència estarà en tot moment informat de les proves, resultats i tractament que se li realitzen al seu pacient.

Reumatologia

S’estima que un 50-70% dels pacients amb dolor moderat o intens pateixen trastorns del son (dificultat per iniciar el son, despertars nocturns i/o son no reparador).

El dolor provoca una pitjor qualitat de son que a la vegada comporta un increment en la intensitat de percepció del dolor i un augment de la ingesta d’analgèsics. Molts dels fàrmacs que s’utilitzen en el tractament del pacient amb dolor crònic afecten l’arquitectura del son.

El ronc benigne és més freqüent en pacients amb cefalea crònica diària que en controls (24 vs 14%); en pacients amb SAOS (síndrome de l’apnea obstructiva del son) les cefalees s’associen en un 33-59% (segons l’estudi i tipus de cefalea).
Les alteracions del son són molt freqüents en la fibromiàlgia, en alguns estudis la seva prevalença és del 75-80%.

Fer un bon diagnòstic i tractament de la patologia del son és necessari per poder reduir els símptomes en persones amb diferents patologies que cursen amb dolor crònic.

Patologies Associades
 • Insomni.
 • Insomni associat a patologia mèdica.
 • Insomni associat a consum de medicació.
 • Trastorns del ritme circadià (treballadors a torns o nocturns).
 • Síndrome de cames neguitoses.
 • Roncs i apnea obstructiva del son.
 • Fibromiàlgia.
 • Síndrome de fatiga crónica.

A l’Institut del son utilitzem dispositius de diagnòstic de darrera generació amb connexió sense fils que donem més independència al pacient la nit de la prova.

Assessorem als pacients dels dispositius de tractament més innovadors i de màxim confort ajudant a millorar l’adhesió al tractament.

Oncologia

Es calcula que entre un terç i la meitat de les persones amb càncer presenten trastorns del son.
L’insomni és el més freqüent i comporta conseqüències negatives tant en l’activitat quotidiana com en la qualitat de vida del pacient.

La privació de son pot afectar físicament amb un augment de la fatiga, més intolerància al dolor i depressió del sistema immune, i a nivell emocional, major irritabilitat, més trastorns anímics i major anhedònia.

L’ apnea del son podria ser un factor de risc per al desenvolupament o per l’evolució de qualsevol tipus de càncer.

En nens, la prevalença de trastorns del son en població oncològica arriba fins al 77%, depenent de la patologia del son.

Una ràpida valoració i un tractament a temps són prioritaris per millorar l’estat psicosocial del pacient i fer una bona adhesió al tractament oncològic.

Igualment tenir una bona higiene de son pot millorar els factors associats a la malaltia.

Patologies Associades
 • Roncopatia benigna.
 • Síndrome d’apnea obstructiva del son.
 • Trastorns del ritme circadià (treballadors a torns o nocturns).
 • Insomni infantil.
 • Insomni psicofisiològic.
 • Síndrome de cames neguitoses.
 • Parasòmnies (malsons, bruxisme…).

A l’Institut del son utilitzem dispositius de diagnòstic de darrera generació amb connexió sense fils que donem més independència al pacient la nit de la prova.

El metge de referència estarà en tot moment informat de les proves, resultats i tractament que se li realitzen al seu pacient.

ESPECIALITATS i DIAGNÒSTIC DE LES PATOLOGIES ASSOCIADES

NEUMOLOGIA
 • Roncs i síndrome d’apnea del son.
 • No adhesió al tractament CPAP.
NEUROLOGIA
 • Síndrome de cames neguitoses.
 • Hipersòmnies: somnolència excessiva diürna.
 • Narcolèpsia.
 • Insomni.
 • Trastorns del ritme circadià.
 • Trastorn del son associat a demències.
 • Síndrome de l’apnea del son.
PSIQUIATRIA
 • Insomni relacionat amb trastorns de l’estat d’ànim.
 • Insomni per estrès o trastorns d’ansietat.
 • Trastorns del ritme circadià.
 • Roncs i síndrome de l’apnea del son.
OFTALMOLOGIA
 • Síndrome de l’apnea del son (floppy eyelid syndrome i glaucoma).

Col·laboració UDL

L’Institut del son col·labora amb la Udl en la formació de futurs psicòlegs mitjançant un programa de pràctiques acadèmiques externes que permet a l’estudiant aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica i que afavoreixen l’adquisició de competències que els preparin per l’exercici d’activitats professionals i que facilitin la seva ocupabilitat.

Instituto del sueño, trastornos sueño, tratamiento sueño, insomnio, apnea, clínica del sueño

Els membres de l’Insitut del son participen activament en projectes d’investigació en el camp de la medicina del son. Actualment col·laboren amb L’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRB) i amb la Fundació Estivill Sueño.

Publiquen articles en revistes mèdiques científiques en els àmbits nacional i internacional, com en Sleep, Sleep Medicine, Archivos de Bronconeumologia, Vigilia Sueño, entre d’altres.

Dins l’àmbit acadèmic, són professors en cursos i màsters universitaris, com el curs d’estiu de la Universitat del País Basc i el màster universitari en medicina del son de la Universitat Pablo Olavide de Sevilla.

Participen en congressos (nacionals i internacionals), hi aporten comunicacions i pòsters i són convidats a realitzar conferències i xerrades. Han estat organitzadors del congrés anual de la Societat Espanyola de Son (SES) i estan implicats activament en aquesta societat.

Ús de cookies

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqueu l'enllaç per a més informació.

TANCAR ACEPTAR
Aviso de cookies